Telli telefoni teel
10:00-19:00 tööpäevadel
10:00-17:00 nädalavahetus
23.06 - 24.06 - suletud

Privaatsuspoliitika

SIA Zinva on Läti Vabariigis registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga 40003946631 ja juriidilise aadressiga Riia, Maskavas 418B, LV-1063, Läti (edaspidi nimetatud Haldaja). Privaatsuspoliitika (edaspidi nimetatud Poliitika) on dokument, mis annab füüsilistele isikutele teavet selle kohta, kuidas Morex töötleb andmeid veebisaidi www.morex.ee sisu kvaliteedi parandamiseks, muutes seda kasutajate jaoks mugavamaks ja lihtsamaks. Haldaja hoolitseb konfidentsiaalsuse eest ja kohustub teie isikuandmeid asjakohaselt kaitsma. Käesolev poliitika määratleb aluse, vastavalt millele me töötleme mis tahes teilt saadavaid isikuandmeid või neid andmeid, mida te esitate meile kasutades meie teenuseid või veebisaiti www.morex.ee. Palun leidke aega käesoleva Poliitikaga tutvumiseks, et mõista meie printsiipe ja tegutsemise praktikat teie isikuandmete ja nende töötlemiseviiside osas.

 

Kuidas me saame teavet

Ma võime saada teilt järgmised andmed:

 • Teave, mille te esitate vormide või dokumentide täitmisel meie veebisaidil või isiklikult kaupluses.
 • Kui te võtate meiega ühendust, võime me säilitada vastava kirjavahetuse ja selles sisalduva teabe (sh rekvisiidid ja teabe tellimuse kohta).
 • Detailne teave teie külastuste kohta meie saidil ja ressursside kohta, millele te saate juurdepääsu.
 • Teave, mille te esitate oma meile adresseeritud kokkulepetes või avaldustes.

 

IP-aadressid ja küpsised

Süsteemseks administreerimiseks võime me koguda teavet teie arvuti (lõppseadme) kohta, sealhulgas teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi kohta. Need on statistilised andmed, mille abil analüüsitakse teie tegevusi ja saidil sirvimise mudeleid, ilma tuvastamiseta konkreetselt ühtegi isikut.

Haldaja võib samuti saada teavet Interneti üldise kasutamise kohta küpsisefailide abil, mis on salvestatud lõppseadmesse ning mille vahendusel võimaldatakse juurdepääsu veebisaidile www.morex.ee..Küpsiste tingimuste ja tüüpide kohta saate te teada tutvudes meie poliitikaga küpsisefailide osas: https://www.morex.ee/cookies.

 

Kus me säilitame teie isikuandmeid

Me tegutseme ning töötleme andmeid Euroopa Liidu territooriumil. Samal ajal teatud juhtudel, kui teid teavitatakse eraldi ja/või te nõustute sellega, siis teilt saadud andmeid võidakse edastada ja säilitada sihtpunktis väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Need võivad olla juhtumid, mis on seotud lepingu täitmise tellimusega (näiteks väljaspool ELi/EMP-d asuva tootja või tarnija tellimusega või toote registreerimisega),või kui olete nõustunud kõrvaliste küpsisefailide kasutamisega ning neid küpsisefaile haldab kolmas isik väljaspool ELi/EMPd.

 

Isikuandmete turvalisus ja säilitamise aeg

Haldaja aktsepteerib ja järgib vastavaid haldus-, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, nende sanktsioneerimata avaldamise või neile juurdepääsu eest.

Haldaja säilitab isikuandmeid mitte kauem, kui see on mõistlikult vajalik konkreetsete isikuandmete töötlemise eesmärkidel. Isikuandmete säilitamise perioodid määratakse kehtivate normatiivaktide või Haldaja õigustatud huvide alusel. Pärast isikuandmete säilitamise aja möödumist isikuandmed kustutatakse. Kui isikuandmete kustutamisel on takistusi (näiteks korraldus, mis keelab isikuandmete kustutamise),isikuandmete säilitamine tagatakse kuni takistuste kõrvaldamiseni või tühistamiseni. Me jätame endale õiguse kustutama või jäädavalt muutma isikupäratuks teie andmed varem, kui nende kasutamise õiguslik alus enam ei kehti või kui edaspidiste teenuste tagamiseks andmeid enam ei nõuta.

Reeglina me hävitame vorme ja päringuid teostatud ostude ja tellimuste kohta 3 kuu jooksul pärast tehingu lõpetamist. Raamatupidamisdokumente (näiteks arveid, saatelehti) säilitatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele muutmata kujul pikema perioodi jooksul - tavaliselt 5 aasta jooksul pärast tehingut. Tehingutega seotud dokumente, mille puhul on meil garantiikohustused või on võimalikud tarbijatepoolsed pretensioonid seoses kaupade või teenuste vastavusega lepingutingimustele, säilitame me kogu garantiiaja jooksul või seadusega sätestatud vastutusaja jooksul, mis tavaliselt moodustab 2 aastat, kuid mõningatel juhtudel küündib 5 aastani. Tõendamise eesmärgil salvestame esitatud kokkuleppeid nende kehtivuse ajal ja veel 5 aastaks pärast nende tagasivõtmist, kuid me võime neid digitaliseerida või hävitada varem, kui lepingute säilitamine ei osutu vajalikuks. Statistilistel eesmärkidel andmeid ei isikustata.

Pidage meeles, et te vastutate oma lõppseadmes olevate andmete salvestamise ja kustutamise eest (vahemälu ja küpsisefailide tühjendamiseks kasutage teie Interneti-brauseri vastavaid seadeid).

 

Juurdepääsurekvisiitide turvalisus

Kui olete veebisaidi registreeritud kasutaja ning teile olid antud andmed sisselogimiseks (parool),mis võimaldavad saada juurdepääsu meie veebisaidi teatud jagudele, olete te kohustatud hoidma saladuses seda parooli ja mitte edastama seda teistele isikutele. Teie vastutate oma parooli säilivuse eest - ärge kasutage oma parooli üheskoos teiste isikutega. Viivitamatult muutke oma parool ja võtke meiega ühendust, kui teil on alust arvata, et teie parool või muud juurdepääsuandmed on sattunud teiste isikute valdusesse.

 

Teabe kasutamine (töödeldavate isikuandmete kategooriad)

Me kasutame allpool toodud isikuandmeid (nende kategooriad) järgmistel eesmärkidel:

 • Lepinguliste kohustuste sõlmimine ja täitmine (kaupade müük, teenuste osutamine ja sellega seotud protsesside administreerimine)

Kui te küsite teavet meie toodete või teenuste kohta, esitate tellimuse, ostate tooteid veebisaidilt või kauplusest, on meil vajalik töödelda teie isikuandmeid, et sõlmida või täita lepingu kohustusi (sealhulgas teostada kohaletoimetamist, kui see on nõutav). Samuti võib isikuandmete töötlemine osutuda meile vajalikuks garantiikohustuste täitmiseks ja nende haldamiseks (sh toodete registreerimiseks, kontrollimiseks, defektide avastamiseks) ning samuti lepingule mittevastavate toodete ja teenuste suhtes tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide nõudmiste rahuldamiseks.

Isikuandmete kategooriad

Juriidiline alus

 • Isikuandmed (nimi, perekonnanimi)
 • E-posti aadress
 • telefoninumber
 • aadress
 • kauba kohaletoimetamise viis ja protsess,
 • toote või teenuse kirjeldus
 • makseviis
 • makseteave (näiteks arvelduskonto number, maksekaardi rekvisiidid)
 • IP-aadress
 • põhiteave toote saadavate kolmandate isikute kohta

Teie ja SIA Zinva vaheline leping kaupade ostmise või teenuste osutamise kohta või nende lepingute sõlmimiseks tehtavad tegevused.

Ostu-müügilepingu sõlmimiseks oma initsiatiivil või teie huvides (sealhulgas tellimuse ettevalmistamisel ja saatmisel).

Meie õigustatud huvi on tagada kaubanduse protsesside administreerimine ja teenuste osutamine.

Meie õigustatud huvi on müüa tooteid, pakkudes vajalikku teavet ja tagades kaubandusteenuseid.

Normatiivaktidega kehtestatud kohustuste täitmine (sh raamatupidamise ja arvestuste pidamine, kaupade vastavuse tagamine kuulutatud omadustele).

 

 • Andmed, mis te esitate, võttes meiega ühendust

Kui te võtate meiega ühendust või kui me peame vastama teie päringule, töötlema teie taotlust või võtma teiega ühendust kehtiva seadusandlusega ettenähtud juhtudel, võime me teid tuvastada ja võtta teiega ühendust, kasutades meil olemasolevaid kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, kodune aadress),küsida täiendavat tuvastavat teavet, kui see on vajalik nõuetekohaseks privaatsuse kaitsmiseks või meie kohustuste täitmiseks, ning samuti meie partnerite informeerimiseks, et me saaksime paremini reageerida teie soovidele või parandada meie toodete ja teenuste kvaliteeti.

Isikuandmete kategooriad

Juriidiline alus

 • Isikuandmed (nimi, perekonnanimi)
 • Muu identifitseeriv teave
 • Kontaktandmed (kodune aadress, e-posti aadress või mobiiltelefoni number)

Juriidiliste kohustuste täitmiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele

Meie õigustatud huvi seisneb äritegevuse korraldamises, nõuetekohase klienditeeninduse ja tõhusate ärijuhtimise protsesside tagamises, teenuse kvaliteedi pakkumises ja parandamises, meie huvide kaitsmises võimalike pretensioonide või nõuete saamise perioodil.

 

 • Meie vastu suunatud ebaseaduslike meetmete uurimine ja ennetamine

Haldaja vastase ebaseadusliku tegevuse avastamiseks ja ennetamiseks (näiteks rikkumiste ja varguste uurimiseks ja ennetamiseks, meie IT-süsteemide kaitsmiseks ja täiustamiseks, rünnakute, sissetungide, sanktsioneerimata veebisaidi redigeerimise või veebisaidile juurdepääsu blokeerimise, rämpsposti laialisaatmise, andmepüügi või muude volitamata toimingute ennetamiseks),võime me koguda ja töödelda meile kättesaadavaid andmeid, sealhulgas edastada need õiguskaitseorganitele või asutustele, mis tegelevad infotehnoloogia turvalisusega seotud intsidentide ennetamisega.

Isikuandmete kategooriad

Juriidiline alus

 •  Kasutaja genereeritud andmed, sirvimisajalugu, kasutatavate seadmete ja nende seadistuste juurde kuuluvad andmed, näiteks keelesätted, ajavöönd, operatsioonisüsteem ja platvorm, IP- ja MAC-aadressid, brauseri seaded, muu teave veebisaidi ja Morexi teenuste kasutamise kohta, muu tuvastav teave, saadud suletud tehingud, üksikasjalik teave kaupade või teenuste kohta ning tehingudokumentides sisalduv teave.

Meie õigustatud huvi seisneb, selles, et ennetada teenuste kuritarvitamist või teenuste osutamise või kaupade müümise korra rikkumist, või uurida ja ennetada ettevõtte vastu suunatud kuritegu (näiteks vargus, varakahjustus).

Juriidiliste kohustuste täitmiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele

 

 

 

 • Otseturundus, reklaami- ja teabematerjalid

Teie nõusolekul teavitame teid erinevatest uudistest ja jooksvatest sündmustest, mis on seotud meie ettevõtte ja partnerite teenuste, kampaaniate, konkursside, pakkumiste ja loteriidega. Kui te soovite saada meie uudiskirja, peate te selle tellima meie veebisaidil või esitama oma tellimuse muul pakutud viisil.

Isikuandmete kategooriad

Juriidiline alus

 • Isikuandmed (nimi, perekonnanimi)
 • Kontaktandmed (kodune aadress, e-posti aadress või mobiiltelefoni number)

Teie nõusolek

Lisaks sellele võime me kasutada isikupäratuid isikuandmeid meie klientide profiilide analüüsimiseks ja statistilistel vajadustel. Turu-uuringute protseduuride raames võime me seda anonüümset statistilist teavet edastada kolmandatele isikutele. Haldaja garanteerib, et ta ei edasta ega müü klientide nimekirju ühelegi teisele organisatsioonile ega kolmandale osapoolele.

 

Andmete täpsus

Kui teie andmed, mis te olete meile esitanud, on muutunud (näiteks kontaktandmed uudiste saamiseks),palun teavitage meid sellest võimalikult kiiresti, parandades valesid või ebatäpseid andmed. Te võite uuendada ja täpsustada meile esitatud teavet igal ajal, et tagada selle õigust.

 

Videovalve

Haldaja teostab videovalvet kauba väljaandmise punktis aadressil: Maskavas 418B.

Isikuandmete subjektide kategooriad: Videovalvekaamera vaatevälja ulatusse jäävad isikud (Haldaja töötajad, kliendid ja muud isikud). Me töötleme teie isikuandmeid kuritegelike tegevuste ennetamiseks, kontrollimiseks ja avastamiseks ning meie omandi ja aktiividega seotud juhtumite uurimiseks, samuti inimeste põhihuvide, sealhulgas klientide, töötajate, dokumentide ja teabe turvalisuse kaitsmiseks ning  murdvarguse, röövi, rünnaku, tekitatud kahju jne konstateerimiseks.

Isikuandmete kategooriad

Juriidiline alus

 • Pilt ja videosalvestis Teist ning samuti muud teie isikuandmed ja tegevused, mis on nähtavad videovalve vaatevälja ulatuses.

Õigustatud huvide ja elutähtsate huvide, sealhulgas tervise ja elu kaitse

 

Juhtumid, millal andmed võivad saada kättesaadavaks kolmandatele isikutele

Teenuseosutajad ja partnerid

Teie eest oma kohustuste täitmise eesmärgil, veebisaidi toimimise tagamiseks, ning samuti Haldaja pakutavate kaupade ja teenuste müümiseks edastame me teie isikuandmed ettevõtetele ja asutustele, kes pakuvad meile teenuseid, selliseid nagu veebisaidi hooldamine ja toimimine ning otseturunduse sõnumite laialisaatmine kaupade ostu- ja tarneprotsesside parandamiseks, näiteks makseteenuse pakkujale, kaubahankijale või kindlustusteenuste pakkujale.

Küpsisefaile töödeldakse ja aktsepteeritakse meie ja meie partnerite poolt, kes kindlustavad veebisaidi tööd, koguvad ja analüüsivad teie tegevusi veebisaidil.

Kui te kasutate infovahetuse võimalust või instrumenti veebisaidil, võidakse teie andmed edastada vastavale partnerile, kes on seotud teie poolt valitud info vahetamise või edastamise vahendiga, ning samuti sõnumivahetuse teenuste pakkujatele.

Isikuandmeid võidakse avalikustada (edastada) teisele isikule seoses ettevõtete üleminekuga, mis tahes ühinemise, soetamise, aktiivide müümisega, äri üleandmisega teisele kommersandile jne. Sellistel juhtudel ei müüda (ei anta üle) eraldi klientide andmebaasi, kui see ei ole seotud kogu ettevõtte üleandmisega.

Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et kontrollida kõiki teenusepakkujaid, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie palvel. Me hindame, kas meie partnerid (isikuandmete töötlejad) kasutavad vastavaid turvameetmeid tagamaks, et teie isikuandmete töötlemine toimub vastavalt meie ülesannetele, juhistele, instruktsioonidele ja normatiivaktide nõuetele. Nendel ettevõtetel ei ole lubatud kasutada teie isikuandmeid muudel eesmärkidel. Me edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes osalevad teie poolt valitud tehingu teostamisel.

Kui me oleme sunnitud avaldama teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks või meie enda, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks, võidakse need andmed avaldada. See sisaldab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et kaitsta pettuste eest ja vähendada krediidiriski. Teie andmeid samuti võidakse edastada pädevate asutuste (õiguskaitseorganite, riigi ja kohalike omavalitsuste ametivõimude) taotlusel, näiteks isikuandmete kaitse eest vastutava järelevalveasutusele või politseile.

 

Muudatused privaatsuspoliitikas

Me võime käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta või täiendada, postitades muudatused saidil. Kõik korrektiivid ja muudatused jõustuvad viivitamatult pärast postitamist, kui nende jõustumine ei ole ette nähtud muul viisil. Antud veebisaidi kasutamisel tutvuge privaatsuspoliitika aktuaalse versiooniga.

 

Andmesubjekti õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Andmesubjektil on seoses tema isikuandmetega järgmised õigused:

 • Saama Haldajalt teavet selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse, ning kui jah, siis saama juurdepääsu tema isikuandmetele ja teavet töödeldavate isikuandmete töötlemise eesmärgi (põhjuse) kohta, isikuandmete kategooria, saaja(te),säilitamise aja, automaatse otsustamise (sealhulgas profileerimise ja selle tagajärgede) kohta; teavet muude isikuandmete allikate kohta, kui isikuandmeid on saadud kolmandalt isikult, teavet garantiide kohta isikuandmete saatmisel kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, samuti teavet andmesubjekti õiguste kohta;
 • saama teavet selle kohta, kas isikuandmete esitamine on seotud lepingu või normatiivaktide nõuetega, kas isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eeltingimuseks, ning samuti teavet andmesubjekti kohustuste kohta esitama oma isikuandmed ja tagajärgedest, kui vajalikke isikuandmeid ei saadeta;
 • taotlema oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed, ebaõiged või puudulikud;
 • taotlema oma isikuandmete töötlemise piirangut;
 • vaidlustama oma isikuandmete töötlemist;
 • taotlema oma isikuandmete kustutamist;
 • tühistama oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks;
 • mitte olema sellise otsuse subjektiks, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profileerimisel, millel on andmesubjektile õiguslikud tagajärjed või mis analoogsel moel oluliselt mõjutab andmesubjekti. Neid tingimusi ei kohaldata, kui otsus on vajalik andmesubjekti ja Haldaja vahelise lepingu tingimuste sõlmimiseks või täitmiseks, tugineb andmesubjekti selgelt väljendatud nõusolekul või on see lubatud vastavalt kehtivale seadusandlusele;
 • edastama oma isikuandmed, mis kuuluvad andmesubjekti poolt Ettevõttele esitatud isikuandmete hulka, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus;
 • pöörduma Haldaja poole kaebusega isikuandmete töötlemise kohta. Juhtudel, kui Haldaja ei rahulda kaebust, esitama kaebuse isikuandmete töötlemise kohta Riiklikule andmete inspektsioonile (Riikliku andmete inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad veebisaidil: www.dvi.gov.lv).

Andmesubjekti õigused on tagatud Ettevõtte poolt vastavalt nende õiguste realiseerimise Eeskirja nõuetele.

Kui andmesubjekt võtab tagasi oma nõusoleku andmete töötlemiseks, ei mõjuta see enne tühistamist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

 

Andmetöötlus teiste seotud saitidel

Haldaja veebisait www.morex.ee võib sisaldada linke kõrvalistele veebisaitidele, kus kehtivad omaenda kasutustingimused ja isikuandmete kaitse, mille eest Morex ei vastuta.

 

Haldaja ja kontaktandmed

Haldaja on SIA Zinva, registreerimisnumber 40003946631, juriidiline aadress: Riia, Maskavas 418B, LV-1063, Läti. Kui teil on privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, kommentaare või taotlusi, võtke meiega ühendust, kirjutades e-posti aadressile info@morex.lv või saates kirja aadressile Riia, Maskavas 418B, LV-1063.

 

Versioon 1.1.

20. aprill 2021 a.