Isikuandmete töötlemise tingimused

 

Käesolevaga SIA Zinva teatab, et teave ja isikuandmeid, mis te saatsite seoses kaupade tellimisega, kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitsega seotud seadusandluse nõudmistega.

 

Isikuandmeid säilitatakse viie aasta jooksul alates andmete kättesaamise kuupäevast. Oma andmete edastamisel te nõustute sellega, et andmeid töödeldakse ja säilitatakse siin märgitud andmete kogu töötlemise aja jooksul, ning samuti normatiivaktidega ettenähtud juhtudel, pärast andmete esialgset töötlemist, senikaua kui see on vajalik. Kõik esitatud isikuandmed säilitatakse Internetis veebisaidil.

 

 

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks andmete töötlemise otstarbeks, mis on nimetatud käesolevas dokumendis, või kui selline kohustus on kehtestatud seadusega. Juurdepääs isikuandmetele on SIA Zinva töötajatel, kellel on õigus kasutada neid isiklikke andmed.

 

Teil on igal ajal õigus taotleda oma andmete värskendamist, teavet teie isikuandmete kasutamise kohta ning taotleda teie andmete kustutamist.

 

Andmesubjektil on õigus olla unustatud, esitades taotluse isikuandmete kustutamiseks, kirjutades e-posti aadressile info@morex.lv.

Muudatused privaatsuspoliitikas.

SIA-l Zinva on igal ajal õigus viia sisse muudatusi, mis avaldatakse Internetis aadressil www.morex.lv.